Workshops&Kurser

Inbjudan till en gratis workshop i Sherborne Movement!


HT 2021 erbjuder Svenska Sherborneföreningen en gratis workshop för arbetslag inom förskolor/skolor, äldreboenden samt daglig verksamhet. Vi besöker er gärna under APT och berättar mer om föreningen och Sherborne rörelsemetodiken. 

Maila oss om ni är intresserade. 

WORKSHOP


Innehåll:

Kort om bakgrund, teori och historia om Labansteori och Sherbornemetodik. Praktiska rörelseövningar för erfarenhet av kroppsmedvetenhet, kommunikation, tillit, rumsmedvetenhet rörelse kvalitéer. Rörelseövningar som stimulerar samverkan och rörelseglädje mellan vuxen-barn, barn-barn.


Upplägg:

Workshopen genomförs i form av kortare föreläsning och många praktiska aktiviteter.