Om oss

OM OSS

Svenska Sherborneföreningen är ett intresseförening som bildades 1944 i syfte om att sprida kunskap och erfarenheter om Veronica Sherbornes rörelsemetodik. Rörelsemetoden utgår ifrån en teori om ”Mänskliga Rörelser” som grundlades av Rudolf Laban och har utvecklats av Veronica Sherborne under 30 år huvudsakligen i arbetet med barn med allvarliga inlärningsstörningar. Metoden har senare vidareutvecklats och kan idag användas på människor i alla åldrar med olika typer av funktionsnedsättningar.

STYRELSEN

Ordförande Lisbeth Krogh

lisbeth.krogh@pysslingen.se


Ledamot Kerstin Wallin

kerstin.wallin@telia.com


Ledamot Cia Klinta

cklinta@hotmail.com


Ledamot Paulina Sergott

paulina.sergott@pysslingen.se


Ledamot Tove Andersson

tove.andersson@uppsala.se


Kassör Anne Wennberg

anne.wennberg@hotmail.com

Vi samarbetar med isco

(International Sherborne Cooperation)


Veronica Sherborne dog 1990. För att bevara och utveckla hennes fleråriga internationella arbete med SM (Sherborne Movement) bildades ett internationellt nätverk som så småningom fick namnet ISCO. Första mötet var 1993 i Belgien där vi grundade internationella kursplaner för nivå 1-4. De länder som har egna föreningar är deltagande, vilka för närvarande är England,Holland Belgien, Norge och Sverige. De länder som ej har egna föreningar kan sända frågor och önskemål via ISCO-representanterna inför möten som sker en gång per år. Liksom att be ISCO om stöttning om de önskar anordna egen kurs eller mötesforum. SM används även i Norge, Estland, Japan, Finland, Polen, Holland, Kina, Ukraina, Kuba,Chile Tyskland, Turkiet, Brasilien, Italien, Danmark, Grekland, Irland, Syd Afrika, Spanien, Frankrike, Rumänien, Portugal och Kap Verde.

 

Syftet med ISCO är att stötta, bevara, utveckla, vidarebefordra information och gå igenom kursinnehåll. Framförallt att utveckla och supportra APC(Advanced Practicers Course- nivå3) och ICL (International Course Leader-nivå4)


Kontakta Cia Klinta, Sveriges representant om du vill veta mer : cklinta@hotmail.com

generation pep

Vi ställer oss bakom generation peps arbete för att hela samhället ska engageras i barn och ungas hälsa. Forskning visar nämligen att en ensam aktör inte kan leda förändringsarbetet, utan hela samhället måste agera. Därför har Generation Pep valt att rikta sitt arbete mot flera olika sektorer av samhället. generation pep vill på allvar kunna skapa den förändring som behövs för att alla barn och unga ska få möjlighet och ha viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.