Kurser

Svenska Sherborneföreningen

för

Relation Play

Under Corona pandemin ta kontakt med föreningen hur vi kan hjälpa er via olika digitala verktyg.

Under Metodik ligger förslag på övningar att göra när vi måste hålla distans

         

Baskurs 1 och 2

Kurs 3APC- advanced Practioners -fördjupad praktisk kurs


Internationell kurs

Utveckling av förmågan genom djupare medvetenhet om rörelseteorin, dess filosofi och tillämpnig.

 


Teoretisk bakgrund: Veronica Sherborne, Rudolf Laban.

Baskunskaper om rörelsens betydelse.

Praktiska övningar för ökad förståelse av barns utveckling

Diskussion kring eget arbete.

Djupare analys om hur rörelseövningar bidrar till utveckling.

Utvärdering och planering.

Rörelseövningar i förhållande till olika funktionshinderKurs 4

Ledarutbildning

 

Internationellt diplomerat Kursledarcertifikat.

ICL - internationel course leader

ICL- utbildade i Sverige  verksamma

Cia Klinta

cklinta@hotmail.com


Kerstin Wallin

kerwall@telia.com


Lisbeth Krogh

lisbeth.krogh@pysslingen.se


Birgitta Althoff birgittahalthoff.ba@gmail.com


Annika Erikson

ae.taktilen@gmail.com


Tove Andersson

tove.andersson@uppsala.se

 

Berit Åstrand

astrand.ove@telia.com


Icke verksamma

Britta Alin Åkerman hedersmedlem i föreningen

Pamela Wikner Svanfeldt

Gunnel Mattson

Anne Birath

Sonja Friberg
Aktuell kurs

Baskurs 1-2 anordnas i Stockholm 16 och 17 juni 2016

anmälan till kerstin.wallin@telia.com

Copyright @ All Rights Reserved