Litteratur

Svenska Sherborneföreningen

för

Relation Play

Litteratur

In Touch

Föreningens tidning ges ut två gånger per år. Första gången den gavs ut var 1998.

Förteckning av innehåll i äldre nummer av In Touch kan beställas av vår redaktör Cia Klinta

cklinta@hotmail.com


Forskningsrapporter

Det här är en handbok som visar hur du kan använda rörelseövningar på ett medvetet sätt för att stärka självkänsla,kroppsmedbetenhet och samspelsförmåga. En trygg person vågar ta kontakt med andra och på så sätt skapas nya relationer. Att utveckla sin identitet och samspelsförmåga är ett av de viktigaste behoven hos oss människor. Rörelserna är enkla att uföra och bygger på människans naturliga sätt att röra sig utifrån grundrörelser, reflexer och perceptionsområden oavsett med eller utan funktionsnedsättning. Veronica Sherbornes rörelseövningar utgår från Labans filosofi och teroi om "Human Movements". I boken beskrivs forskning och fördjupningstudierom rörelsens goda verkan till välbefinnande samt vikten av tidig anknytning mellan barn och föräldrar. Det finns förslag på rörelser som föräldrar kan ha nytta av och glädjasi lekfulla stunder med sitt barn. Tonåringar får möjlighet attatt bearbeta sin kropps styrka, fokusering och sociala kontakter. Alla som kommer i kontakt med barn,ungdomar och vuxna har behållning av boken. Dess mångfald av övningar liksom det förhållningssätt som speglar innehållet i boken kantillämpas på såväl barn som vuxna. Boken innehåller ett avsnitt om vikten av tidig anknytning mellan föräldrar och barn. Det finns lekfulla och utvecklande förslag på rörelser man kan uppleva tillsammans för att stimulera denna anknytning.

Bokens pris 200 SEK inklusive moms, frakt tillkommer

Boken beställes på info@klintaforlag.se


Dessa böcker är äldre litteratur om Sherbornepedagogiken

Britta Alin Åkerman och Ingrid Liljeroth: Autism

Berit Åstrand: Ett steg i sänder

Liz Marsden: Moving with Research

Cyndi Hill: Communicating through Movement

Veronica Sherborne: Developmental Movement for children

Böcker utgivna i England men slutsålda

Denna E-bok finns att ladda ner på Itunes för 159 kr Innehåller många foton och rörliga filmer

Skriven av Penny Rance.

Copyright @ All Rights Reserved