Länkar och bilder

Svenska Sherborneföreningen

för

Relation Play

                            Internationellt nätverk


                 ISCO (International Sherborne Cooperation)


Veronica Sherborne dog 1990. För att bevara och utveckla hennes fleråriga internationella arbete med SDM (Sherborne Developmental Movement)= Sherbornemetodik/Relation Play bildades ett internationellt nätverk som så småningom fick namnet ISCO. Första mötet var 1993 i Belgien där vi grundade internationella kursplaner för nivå 1-4. De länder som har egna föreningar är deltagande, vilka för närvarande är England,Holland Belgien, Norge och Sverige. De länder som ej har egna föreningar kan sända frågor och önskemål via ISCO representanterna inför möten som sker 1 gång per år. Liksom att be ISCO om stöttning om de önskar anordna egen kurs eller mötesforum. SDM används även i Norge, Estland, Japan, Finland, Polen, Holland, Kina, Ukraina, Kuba,Chile Tyskland, Turkiet, Brasilien, Italien, Danmark, Grekland, Irland, Syd Afrika, Spanien, Frankrike, Rumänien, Portugal och Kap Verde.


Syftet med ISCO är att stötta, bevara, utveckla, vidarebefordra information och gå igenom kursinnehåll. Framförallt att utveckla och supportra APC(Advanced Practicers Course- nivå3) och ICL (International Course Leader-nivå4) Kontakta Cia Klinta, Sveriges representant om du vill veta mer : cklinta@hotmail.com
Copyright @ All Rights Reserved