Home

Svenska Sherborneföreningen

för

Relation Play

Denna hemsida är under uppbyggnad och kommer att kompletteras

Svenska Sherborneföreningen för Relation Play är en intresseförening med syftet att genom rörelse utveckla självtillit och även öka förmågan till samspel med andra barn och vuxna.


Den svenska Sherborneföreningen för Relation Play bildades 1994 i syfte att sprida kunskap och erfarenheter om Veronica Sherbornes rörelsemetodik. Föreningen har utgått ifrån den internationella Sherborneföreningen i planering av utbildning.


Svenska Sherborneföreningen har ca 50 medlemmar. Som medlem får du tidningen In Touch som utkommer två gånger per år och inbjudan till olika workshops och kurstillfällen.


Medlemskap kostar 200 kronor.Förnyelse av medlemskap 50 kr samt för studerande och pensionärer, organisationer, företag, 1000 kr för max 30 personer . Anmälan görs via mail till Kerstin Wallin ordförande.  Avgiften betalas på Nordea 459 27 66-2

Föreningens Styrelse

Ordförande   Kerstin Wallin

kerstin.wallin@telia.com

Kassör Anne Wennberg

Ledamot  Cia Klinta

cklinta@hotmail.com

Ledamot

Lisbeth Krogh

lisbeth.krogh@pysslingen.se

Ledamot Tove Andersson

tove.andersson@uppsala.se

ledamot

Annika Hedlin

annika@labanskolan.se

ledamot

Maria Sigrfridson

mia@labanskolan.se

Suppleant

Paulina Sergott

paulina.sergott@pysslingen.seI CORONA tider


Under Metodik ligger förslag på övningar att börja med när man ska hålla lite distans och gärna vara utomhus

NYTT

Cia Klinta ger förslag på

hur man kan starta med Sherborne rörelsepass


Under litteratur

Ny bokpresentation

Touch 


      IN TOUCH nr 45               


Innehåll                                                                                                           

Ordförande har ordet                                                                                       

Styrelsen år 2020                                                                                          

Panelmöte i Oliwa                                                                                          

Recension Ny Bok av Cia Klinta                                                                              Funderingar kring namnbyte                      

 

Årsmöte                                     


                                                                  IN TOUCh nr 44

Innehåll                                                                                                        

Ordförande har ordet                                                                                            

Styrelsen år 2019                                                                                          4

Panelmöte i Sopot                                                                  

Ur första In Touch Cia Klinta berättar                                                                                                      

Ur första In Touch Ingrid Westfelt berättar                                                7

 

10 års jubileum                                                                                                 

Cyndi Hill berättar                                                                                         

Recension Ny Bok av Cia Klinta                                         

Aktuellt 2020                                                                                                                    

Har ni inte fått någon tidning kontakta

Ordförande Kerstin Wallin


   

 

Copyright @ All Rights Reserved