Home

Svenska Sherborneföreningen

för

Relation Play

Denna hemsida är under uppbyggnad och kommer att kompletteras

Svenska Sherborneföreningen för Relation Play är en intresseförening med syftet att genom rörelse utveckla självtillit och även öka förmågan till samspel med andra barn och vuxna.


Den svenska Sherborneföreningen för Relation Play bildades 1994 i syfte att sprida kunskap och erfarenheter om Veronica Sherbornes rörelsemetodik. Föreningen har utgått ifrån den internationella Sherborneföreningen i planering av utbildning.


Svenska Sherborneföreningen har ca 50 medlemmar. Som medlem får du tidningen In Touch som utkommer två gånger per år och inbjudan till olika workshops och kurstillfällen.


Medlemskap kostar 200 kronor. Anmälan görs via mail till Kerstin Wallin ordförande.  Avgiften betalas på Nordea 459 27 66-2

Föreningens Styrelse

Ordförande   Kerstin Wallin

kerstin.wallin@telia.com

Kassör Anne Wennberg

Ledamot  Cia Klinta

cklinta@hotmail.com

Ledamot

Lisbeth Krogh

lisbeth.krogh@pysslingen.se

Ledamot Tove Andersson

tove.andersson@uppsala.se
NYTT för 2020

Framskjuten pga av läget med Coronavirusets framfart i Stockholm


En pilotgrupp kommer att starta denna internationellt nya spännande utbildning under hösten 2020. Missa inte detta unika tillfälle!


Grundutbildningen består av 12 sessioner a´3 timmar som kan ex slås ihop till 1 heldag eller flera. Därefter har du möjlighet att utbilda dig till internationell kursledare och leda utbildningar i Sverige och andra länder. Det är ett givande utvecklingsarbete att träffa likasinnade från olika länder.


Målgrupp: Alla som gillar att röra sig och anser att RÖRELSE och SAMSPEL är viktigt i alla åldrar med eller utan funktionsvariationer.

Datum/Tid: Uppstartsmöte och workshop fredag den 27 mars kl. 9-16.

Lokal: Gustavsbergs Centrum (ca 20 min från Slussen)

Kostnad uppstartsmöte: 400 kr. Swisha till 0733 - 681179 Cia Klinta senast 13 mars.
En sista kurs enligt nuvarande kursplan, Hösten 2020 introduceras en ny.'Baskurs 1 i Uppsala


Kursens omfattning

Datum: 18-19 Mars 2020, kl: 9-16

Plats: Salen i Storgårdens lokaler, Vattholmavägen 86, 754 40 Uppsala

Anmälan: tove.andersson@uppsala.se

Kostnad: 800kr/person för anställda i Uppsala kommun, övriga 1500 kr/person. Priset inkluderar kaffe, smörgås, frukt, lunch, litteratur samt 1 års medlemskap i svenska Sherborneförbundet.

 

Kursinnehåll

Innehåll: Grundkunskap om Labans teori och Sherbornemetodik. Praktiska rörelseövningar för erfarenhet av kroppsmedvetenhet, tillit och samspel genom rörelseupplevelser, rumsmedvetenhet, kommunikation samt planering av eget arbete. 

 

Kursledare: Tove Andersson

Vid frågor kring utbildningens innehåll kontakta Tove Andersson

Mail tove.andersson@uppsala.se  

Frågor kring betalning kontakta Susanne Dammert

Mail susanne.dammert@uppsala.se tel. 018-727 65 33

 

Sista anmälningsdagen: 2 mars 2020

 


                                                                   In Touch nr 43   

Innehåll                                                                                                        

Ordförande har ordet                                

 

Styrelsen år 2019                                                                                          

Tove Andersson presenterar sig        

                                                     Panelmöte i Sigtuna                                                                                        

Derun – elev med Sherborne erfarenheter                                     


Lisbeth Krogh om baskurs 1 i Pysslingensförskolor                                                                                     

Årsmötesprotokoll                           

 

Verksamhetsberättelse 2018                                                                                             IN TOUCh nr 44

Innehåll                                                                                                        

Ordförande har ordet                                                                                            

Styrelsen år 2019                                                                                          4

Panelmöte i Sopot                                                                  

Ur första In Touch Cia Klinta berättar                                                                                                      

Ur första In Touch Ingrid Westfelt berättar                                                7

 

10 års jubileum                                                                                                 

Cyndi Hill berättar                                                                                         

Recension Ny Bok av Cia Klinta                                         

Aktuellt 2020                                                                                                                    

Har ni inte fått någon tidning kontakta

Ordförande Kerstin Wallin


   

 

Copyright @ All Rights Reserved