Kurser

Svenska Sherborneföreningen

för

Relation Play

Baskurs 1 och 2

Teoretisk bakgrund: Veronica Sherborne, Rudolf Laban.

Baskunskaper om rörelsens betydelse.

Praktiska övningar för ökad förståelse av barns utveckling

Diskussion kring eget arbete.

Djupare analys om hur rörelseövningar bidrar till utveckling.

Utvärdering och planering.

Rörelseövningar i förhållande till olika funktionshinder

Kurs 3

 

 

APC- advanced Practioners -fördjupad praktisk kurs

 

Internationell kurs

Utveckling av förmågan genom djupare medvetenhet om rörelseteorin, dess filosofi och tillämpnig.

 

Aktuellt

Baskurs 1 och 2 anordnas i juni

Mer information maila

Cia Klinta

cklinta@hotmail.com

Apc i Belgien 2-4 juli 2018

Den sista som hålls innan de nya kursplanerna som håller på att utvecklas, introduceras tidigast 2019

För information se

http://www.sherborneinternational.com/

 

 

 

ICL- utbildade i Sverige verksamma

Cia Klinta

cklinta@hotmail.com

 

Kerstin Wallin

kerwall@telia.com

 

Lisbeth Krogh

lisbeth.krogh@pysslingen.se

 

Birgitta Althoff birgittahalthoff.ba@gmail.com

 

Annika Erikson

ae.taktilen@gmail.com

 

Tove Andersson

tove.andersson@uppsala.se

Berit Åstrand

astrand.ove@telia.com

 

Icke verksamma

Britta Alin Åkerman hedersmedlem i föreningen

Pamela Wikner Svanfeldt

Gunnel Mattson

Anne Birath

Sonja Friberg

 

 

 

 

 

Kurs 4

Ledarutbildning

Internationellt diplomerat Kursledarcertifikat.

ICL - internationel course leader

 

 

 

 

Aktuell kurs

Baskurs 1-2 anordnas i Stockholm 16 och 17 juni 2016

anmälan till kerstin.wallin@telia.com

Copyright @ All Rights Reserved