Home

Svenska Sherborneföreningen

för

Relation Play

Denna hemsida är under uppbyggnad och kommer att kompletteras

Svenska Sherborneföreningen för Relation Play är en intresseförening med syftet att genom rörelse utveckla självtillit och även öka förmågan till samspel med andra barn och vuxna.

 

Den svenska Sherborneföreningen för Relation Play bildades 1994 i syfte att sprida kunskap och erfarenheter om Veronica Sherbornes rörelsemetodik. Föreningen har utgått ifrån den internationella Sherborneföreningen i planering av utbildning.

 

Svenska Sherborneföreningen har ca 70 medlemmar. Som medlem får du tidningen In Touch som utkommer två gånger per år och inbjudan till olika workshops och kurstillfällen.

 

Medlemskap kostar 200 kronor. Anmälan görs via mail till vår kassör Cia Klinta cklinta@hotmail.com Avgiften betalas på Nordea 459 27 66-2

Föreningens Styrelse

Ordförande Kerstin Wallin

kerstin.wallin@telia.com

Kassör Cia Klinta

cklinta@hotmail.com

Ledamot

Lisbeth Krogh

lisbeth.krogh@pysslingen.se

Suppleant Ingela Nyman

ingela@cnab.se

Valberedning Camilla Wallin

camiwa@hotmail.com

Cia Klinta ordnar workshop

 

Workshop fredag den 25 Jan kl 12-15.30

Plats: Ingarö föreningshus Brunn Ingarö kl. 12.00-15.30. Direktbuss från Slussen ca 25 min. Bilväg 222 Brunn Ingarö.

Kostnad 500kr

För mer info och anmälan kontakta

cklinta@hotmail.com

 

 

 

Vill ni bli informerade om Sherborne

Kontakta styrelsen om ni vill att vi kommer ut på APT och berättar om Sherborneövningar

Baskurs 1-2

20 -21 mars 2019 i Uppsala

Kontakta

tove.andersson@uppsala.se

för mer information

Årsmöte april 2019

Föreningens Kurser

 

Baskurs 1-2

 

APC- Advanced Practioners Course- internationell - fördjupad praktisk kurs

 

Nivå 4/Ledarutbildning

Internationellt diplomerat Kursledarcertifikat

 

 

 

In Touch nr 41

Innehåll

 

Ordförande har ordet

 

Styrelsen år 2018

 

Aktuellt

 

Verksamhetsplan år 2018

 

Verksamhetsberättelse år 2017

 

Internationellt Panelmöte

 

Bra motorik förbättrar inlärning

 

Gausdalmodellen i Lillehammer

 

Hjärnan är det organ som stärks allra mest då vi rör på oss

 

Ge hjärnan en andra chans

 

Årsmötesprotokoll

 

In Touch nr 42

 

Innehåll

 

Ordförande har ordet

 

Styrelsen år 2018

 

Förskoleprojekt

 

Schema

 

Självskadande beteende

 

Lite historik om föreningen

 

Anteckningar från ISCO möte

 

Tack

 

Har ni inte fått någon tidning kontakta

Ordförande Kerstin Wallin

 

Copyright @ All Rights Reserved