Home

Svenska Sherborneföreningen

för

Relation Play

Denna hemsida är under uppbyggnad och kommer att kompletteras

Svenska Sherborneföreningen för Relation Play är en intresseförening med syftet att genom rörelse utveckla självtillit och även öka förmågan till samspel med andra barn och vuxna.


Den svenska Sherborneföreningen för Relation Play bildades 1994 i syfte att sprida kunskap och erfarenheter om Veronica Sherbornes rörelsemetodik. Föreningen har utgått ifrån den internationella Sherborneföreningen i planering av utbildning.


Svenska Sherborneföreningen har ca 50 medlemmar. Som medlem får du tidningen In Touch som utkommer två gånger per år och inbjudan till olika workshops och kurstillfällen.


Medlemskap kostar 200 kronor. Anmälan görs via mail till Kerstin Wallin ordförande.  Avgiften betalas på Nordea 459 27 66-2

Föreningens Styrelse

Ordförande   Kerstin Wallin

kerstin.wallin@telia.com

Kassör Anne Wennberg

Ledamot  Cia Klinta

cklinta@hotmail.com

Ledamot

Lisbeth Krogh

lisbeth.krogh@pysslingen.se

Ledamot Tove Andersson

tove.andersson@uppsala.se
Vill ni bli informerade om Sherborne

Kontakta styrelsen om ni vill att vi kommer ut på APT och berättar om Sherborneövningar


Baskurs 1 i Uppsala

Datum: 18-19 september 2019

 kl: 9-16

Plats: Salen i Storgårdens lokaler, Vattholmavägen 86, 754 40 Uppsala

Anmälan: tove.andersson@uppsala.se

Kostnad: 800kr/person för anställda i Uppsala kommun, övriga 1500 kr/person. Priset inkluderar kaffe, smörgås, frukt, lunch, litteratur samt 1 års medlemskap i svenska Sherborneförbundet.

Sista anmälningsdagen: 2 september 2019

Föreningens Kurser


Baskurs 1-2


APC- Advanced Practioners Course- internationell - fördjupad praktisk kurs


Nivå 4/Ledarutbildning

Internationellt diplomerat Kursledarcertifikat                                                                                         

In Touch nr 42


Innehåll   


Ordförande har ordet


Styrelsen år 2018                     


Förskoleprojekt                                                                     

Schema         


Självskadande beteende                       


Lite historik om föreningen


Anteckningar från ISCO möte                                                                                       

Tack                                                                                                                                In Touch nr 43   

Innehåll                                                                                                        

Ordförande har ordet                                

 

Styrelsen år 2019                                                                                          

Tove Andersson presenterar sig        

                                                     Panelmöte i Sigtuna                                                                                        

Derun – elev med Sherborne erfarenheter                                     


Lisbeth Krogh om baskurs 1 i Pysslingensförskolor                                                                                     

Årsmötesprotokoll                           

 

Verksamhetsberättelse 2018                                                                                                                                                             

Har ni inte fått någon tidning kontakta

Ordförande Kerstin Wallin


   

 

Copyright @ All Rights Reserved