Home

Svenska Sherborneföreningen

för

Relation Play

Denna hemsida är under uppbyggnad och kommer att kompletteras

Svenska Sherborneföreningen för Relation Play är en intresseförening med syftet att genom rörelse utveckla självtillit och även öka förmågan till samspel med andra barn och vuxna.


Den svenska Sherborneföreningen för Relation Play bildades 1994 i syfte att sprida kunskap och erfarenheter om Veronica Sherbornes rörelsemetodik. Föreningen har utgått ifrån den internationella Sherborneföreningen i planering av utbildning.


Svenska Sherborneföreningen har ca 70 medlemmar. Som medlem får du tidningen In Touch som utkommer två gånger per år och inbjudan till olika workshops och kurstillfällen.


Medlemskap kostar 200 kronor. Anmälan görs via mail till vår kassör Cia Klinta cklinta@hotmail.com  Avgiften betalas på Nordea 459 27 66-2

Föreningens Styrelse

Ordförande   Kerstin Wallin

kerstin.wallin@telia.com

Kassör  Cia Klinta

cklinta@hotmail.com

Ledamot

Lisbeth Krogh

lisbeth.krogh@pysslingen.se

Suppleant   Ingela Nyman

ingela@cnab.se

Valberedning   Camilla Wallin

camiwa@hotmail.com


Vill ni bli informerade om Sherborne

Kontakta styrelsen om ni vill att vi kommer ut på APT och berättar om Sherborneövningar

Baskurs 1-2

20 -21 mars 2019 i Uppsala

Kontakta

tove.andersson@uppsala.se

för mer information

Årsmöte 9 april 2019

kl 17.00

Stockholm

Anmälan:kerstin.wallin@telia.com

Föreningens Kurser


Baskurs 1-2


APC- Advanced Practioners Course- internationell - fördjupad praktisk kurs


Nivå 4/Ledarutbildning

Internationellt diplomerat Kursledarcertifikat
In Touch nr 41

Innehåll   


Ordförande har ordet


Styrelsen år 2018                     


Aktuellt                                               


Verksamhetsplan år 2018


Verksamhetsberättelse år 2017


Internationellt Panelmöte                       


Bra motorik förbättrar inlärning


Gausdalmodellen i Lillehammer


Hjärnan är det organ som stärks allra mest då vi rör på oss


Ge hjärnan en andra chans


Årsmötesprotokoll                                                                                                               


In Touch nr 42


Innehåll   


Ordförande har ordet


Styrelsen år 2018                     


Förskoleprojekt                                                                     


Schema         


Självskadande beteende                       


Lite historik om föreningen


Anteckningar från ISCO möte                                                                                             


Tack                                                                                                                                     


Har ni inte fått någon tidning kontakta

Ordförande Kerstin Wallin


   

 

Copyright @ All Rights Reserved